Prvi nacionalni kablovski operator
Pretraga:
Televizija
Korisnički servis
O kompaniji
Broadband Montenegro a.d.
Kompanija Broadband Montenegro je osnovana decembra 2006. godine u obliku Društva sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Podgorici, adresa: Bul. Revolucije 66, upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici dana 27.12.2006. godine, i u toj formi funkcioniše sve do restrukturiranja u Akcionarsko Društvo, 27.10.2010. godine, na osnovu čega je Društvo promijenilo naziv u AD "Broadband Montenegro"

BBM je prvi kablovski operater na teritoriji Crne Gore.

Reemitujemo programe za sve ukuse: dječje, edukativne, sportske, zabavne, informativne, muzičke... Programi se reemituju na našem, engleskom, francuskom, italijanskom, i drugim jezicima, i svi su titlovani.

Ponuda je raspoređena u sledeće pakete: Osnovni, Dodatni, Family, Pink, HBO, HBO Plus, Arena Sport, Family Sport, Super Film, Super Sport i King paket. Priključenje na našu mrežu moguće je ostvariti kao: postpaid, prepaid ili poslovno-sezonski korisnik. Za prijem signala obezbijedili smo risivere najnovije generacije, sa ili bez mogućnosti snimanja i reprodukovanja, instalacija i servis obavljaju se besplatno.

BBM plaća sve zakonom predviđene obaveze produkcijskim kućama, tako da se programi u našoj ponudi emituju legalno.

 

2011 All rights reserved | Broadband Montenegro powered by InfoBit